Design og prosjektering

Site Service har bygget opp en egen avdeling for design og prosjektering av tunneler, samt innendørsdekning. I tillegg har mange av Site Service ansatte vært ansvarlig for installasjon og i driftsetting av anlegg for tunneler , gjennom flere år.

Den kunnskapen som er bygd opp gjennom flere år ved leveranser til NSN/Siemens/Jernbaneverket/Motorola, vil være basis for denne avdelingen. Her har vi levert løsninger med høy kompleksitet knyttet til flere frekvenser og teknologier.