Fiber

Site Service har etablert en fiberavdeling. Vi har sett behovet for å komplettere vårt tjenestespekter for våre kunder. Dette betyr at vi kan installere og levere alle typer transmisjonsløsninger. Dette er et markedssegment hvor det er høy aktivitet, og vi ønsker å være en del av dette markedet.

Site Service vil tilby komplette fiberleveranser, inklusive graving av kabelgrøfter, trekking, blåsing, fløting, skjøting og testing. Men også søking/peiling av kabeltrasé, prosjektering, feilretting, grunneier avklaring, trafikkplanlegging. I tillegg til montering hos sluttkunder og i driftsettelse hos private og bedriftskunder.

Vi vil også tilby feltservice tjenester innenfor fiber, der vi kan bruke vårt 24/7 service senter for vaktordninger. Etter samme konsept som for mobile nettverk.

Øyvind Brenno med lang og bred erfaring fra fiber prosjekter, vil lede denne avdeling. Sammen med flere nyansettelser med bred fiberkompetanse og eksisterende ansatte som har fiber kompetanse, vil vi ha god kapasitet fra oppstarten.