Idriftsettelse

Idriftsettelse - Site Service AS

Site Service ser det som særdeles viktig at alle installasjoner og montasjejobber er av høyeste kvalitet før en site skal idriftsettes. Dette vil være med på sikre en stabil drift og unngå unødvendige besøk til siten i ettertid. Site Service kan derfor tilby sine kunder en grundig sluttkontroll av den tekniske installasjonen utført av andre entreprenører.

Etter at en site er bygget må den integreres inn i mobilnettet. Denne oppgaven kan vi utføre på alt av utstyr fra de ledende utstyrsleverandører i markedet. Utstyret programmeres med ny software og site spesifikk konfigurasjon.

Etter at sitene har kontakt med resten av nettet må den testes. Til dette benytter vi TEMS utstyr som gjør en omfattende test av samtaler og data hastighet. Fra TEMS genereres det en loggfil som vi sender inn sammen med resten av dokumentasjonen til operatøren. På denne måten blir det en enkel sak for operatøren og sette stasjonen «live».

Som underleverandør av Motorola, har Site Service gjort all idriftsettelse av nødnettet i hele fase 0. Motorola er ansvarlig leverandør for Direktoratet for nødkommunikasjon som styrer utarbeidingen av det nye nødnettet på oppdrag for Justisdepartementet. Gjennom idriftsettelsen av nødnettet kommer viktigheten av kvalitetssikring, solide testprosedyrer og oppfølging spesielt godt fram. Nødnettet stiller strengere krav til dekning enn det vanlige mobile nettverk gjør.

Vi utfører også idriftsettelse for andre operatører og annen teknologi som for eksempel DAB.