Site Acquisition

Site Service følger kunden fra lokalisering til ferdigstillelse av et prosjekt. I forbindelse med lokalisering av oppstillingsplass for en site bistår vi i praktiske så vel som juridiske problemstillinger.

Site Service følger kunden fra lokalisering til ferdigstillelse av et prosjekt.

Site Acquisition er en del av tjenesten vi tilbyr våre kunder.  Vi finner riktig plassering av basestasjon, uavhengig av om det er på toppen av et tak eller midt i skogen.

Ved inngåelse av avtale mellom juridisk grunneier og kunden, sørger Site Service for at riktig dokumentasjon foreligger og at vilkår og eventuelle utgifter avklares før undertegnelse av avtalen. Site Service stiller med juridisk rådgiver slik at juridiske forpliktelser gjennomføres på riktig måte.

Våre site acquisition agenter har meget god teknisk kompetanse som bidrar til å finne riktig løsning for en basestasjon. Dette gjør at kostander kan spares på et tidlig tidspunkt og planen for hvordan siten skal være blir riktig fra første befaring.