HMS

Site Service setter HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) høyt og følger alle retningslinjer som er satt og anbefalt innen bransjen. Vi sørger for at våre medarbeidere kontinuerlig får nødvendig og sikker opplæring.

Site Service setter HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) høyt og følger alle retningslinjer som er satt og anbefalt innen bransjen.

En egen HMS-leder er satt til å systematisere dette arbeidet. HMS-lederen arbeider med interne og eksterne rutiner i tillegg til å sette i gang tiltak for å sikre våre medarbeideres arbeidshverdag.
Personlig sikkerhet settes alltid i høysete når vi er ute på oppdrag.
HMS leder: Anders Rudningen – anders.rudningen@siteservice.no

Våre etiske retningslinjer
Vi skal opptre profesjonelt og med aktsomhet, være redelig og saklig
Vi skal behandle våre kunder med høflighet og respekt
Vi skal være bevisst på etiske problemstillinger i næringslivet, herunder også menneskerettigheter