Personvern

Vilkår og personvernpolicy
Disse vilkårene gjelder for bruk av Site Service AS nettsider. Site Service kan revidere vilkårene når som helst ved å oppdatere denne meldingen.

Bruk av materiale fra nettsidene
Med mindre annet er angitt, er innholdet på nettsiden copyright-beskyttet eiendom. Materiale publisert på nettstedene kan lastes ned for personlig bruk bare hvis alle meldinger på opphavsrettigheter og andre patenter på materialet ikke er atskilt fra materialet. Materialet kan ikke benyttes til andre formål uten skriftlig samtykke fra Site Service.

Varemerker
Alle varemerker, logoer og servicemerker som vises på nettsiden er registrerte og uregistrerte varemerker for Site Service. Ingen andre selskaper kan benytte Site Service varemerker uten skriftlig samtykke fra Site Service. Ingenting på nettstedet skal tolkes som tillatelse eller en lisens til å bruke et varemerke vist på nettstedet uten skriftlig forhåndssamtykke fra Site Service.

Lenker
Alle koblinger er vist på nettstedet utelukkende for informasjonsformål. Site Service har ikke gjennomgått alle andre nettsteder som kan være knyttet til sin hjemmeside, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider.

Cookies/informasjonskapsler
Site Service benytter seg av infokapsler i time systemet (timeonnet.no) for lagring av brukernavn og passord. SISApp II benytter Key Chain for lagring av brukernavn og passord.

Informasjonspolitikk
Site Service bruker sine sider for informasjon og kommunikasjonsformål. Site Service gjør en rimelig innsats for å sikre at informasjonen på nettstedene er nøyaktig og up-to-date, men kan ikke gi noen garantier eller forpliktelser om sin pålitelighet. Site Service påtar seg ikke noen forpliktelser eller ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på disse nettsidene.

Informasjonen på dette nettstedene er publisert «som den er» uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

Site Service er ikke ansvarlig for direkte, uforutsette, indirekte eller følgeskader som skyldes tilgang til eller bruk av nettstedet. Videre er Site Service ikke ansvarlig for, og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller virus i datautstyr eller på annen eiendom på grunn av tilgang til, bruk av eller visning av nettstedet eller ned lasting av materiale, data, tekst, bilder, video, eller lyd fra nettsiden.

Meldinger til Site Service
All informasjon og materiale som sendes til Site Service vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær og kan brukes av Site Service til ethvert formål. Site Service forbeholder seg retten til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i meldingene som sendes til Site Service for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter gjennom bruk av slik informasjon.

Personvern
Informasjonen Site Service samler og lagrer som en del av den normale bruken av nettstedet brukes til å overvåke bruk av nettsiden og ytterligere forbedre den. Dette betyr ikke at personlig identifiserbar informasjon samles inn eller lagres.

Noen ganger vil Site service samle inn informasjon fra brukere av nettstedet som omfatter materiale som er personlig identifiserbar, som navn, adresse, e-postadresse og annen informasjon. Informasjonen vil bli brukt av Site Service for å tilfredsstille brukerens ønsker eller å gi brukeren informasjon.

Site Service selger ikke eller utleverer personopplysninger til tredjepart.

Site Service gjør en rimelig innsats for å beskytte og bevare kvaliteten på informasjonen som er i personlig identifiserbar form.

Brukere som har gitt personlig identifiserbar informasjon på dette nettstedet og ønsker at vi skal slutte å bruke det for grunner som er nevnt ovenfor, må kontakte Site Service på post@siteservice.no.

Brukerne av nettstedet kan kontakte Site service på post@siteservice.no og få en kopi av informasjon samlet inn av Site Service eller å korrigere slike opplysninger.
Generelle spørsmål om Site Service retningslinjer for personvern rettes til post@siteservice.no

Nettstedet kan inneholde lenker til eksterne nettsteder. Site Service er ikke ansvarlig for konfidensialitet på andre nettsteder.