Referanser

Tele 2/Mobile Norway Field service 2300 siter

Hele Norge

2008

  Tunnel installasjon/driftsetting

Østlandet

2010

  Nettverks optimalisering

Sør Norge

2009

Ericsson/ICE Swop fra ZTE til Ericsson 100 siter

Sør Norge

2010

Netcom/Telia 3G swop 1300 siter

Hele Norge

2010

  Nettverks optimalisering

Sør Norge

2011

  Nemo 4 G swop

Hele Norge

2014

  Radio linje installasjoner

Hele Norge

2010

Nokia Tunnel  prosjektering/installasjon Jernbaneverket

Sør Norge

2010

  Komplette Mobile sites

 

2011

  Core platform swop

Trondheim

2013-

  Installasjon / drift repeatere + basestasjoner

Sør Norge

2010

Motorola/Nødnett Roll out fase 1  inkl. idriftsettelse

Hed, Opp, Busk

2012

  Site aquestion fase 0,1,2,3,4

Sør Norge

2010

  Felt vedlikehold radionett + tunneler

Hele Norge

2010

  Tunnel og innendørsinstallasjoner

Østlandet

2013

  Nettverks optimalisering fase 0+1+2+4

Sør Norge

2010

  Driftsettelse basestasjoner fase 0

Østlandet

2008

  Klargjøring control room fase 0, 1, 2

Østlandet

2011

NEC Radiolinje roll out

Sør Norge

2011

Norkring Radiolinje roll out

Sør Norge

2010

  Mast montasje inkl CW

Sør Norge

2010

  Montasje hovedsendere DAB

Hele Norge

2012

  Radiolinje / transmisjon DAB

Sør Norge

2012

Telenor Support Broadcast

Østlandet

2010

  Radiolinje oppgradering /support

Østlandet

2012

Orbion Site oppgradering 

Sør Norge

2012

Datametrix Radiolinje roll out, Statnett

Hele Norge

2013

Forsvaret FLO Preventivt vedlikehold master

Hele Norge

2014

PowerTech Fiberutbygging

Østlandet

2013

Broadnet/Nettpartner Fiberutbygging

Østlandet

2014

Jernbaneverket Tele-entreprise ny tunnel

Holmestrand

2014

  Civil work rammeavtale

Hele Norge

2014

  Kundeinfo Trønderbane/Jærbanen

Hele Norge

2015

  Fiberutbygging

Sør Norge

2014

Statens Vegvesen Strålekabel + strøm i 7 tunneler

Nordland

2014

  Strålekabel Trøndelag

Trøndelag

2014

  Strålekabel + strøm i 9 tunneler

Troms

2014