Vakt tjenester 24/7

Site Service AS har 24 timers service

Site Service tilbyr en 24 timers service- og vakttjeneste som dekker store deler av landet. I alle byer har vi en lav responstid til vi er på plass for å rette feilen. Site Service ekspanderer driften kontinuerlig og vil kunne tilby god responstid for hele landet gjennom vår landsdekkende kjede av avdelingskontorer og tilknyttede leverandører.

Siden 2008 har Site Service en kontrakt med den landsdekkende driftsorganisasjonen Mobile Norway som innebærer integrasjon av nye stasjoner, drift og vedlikehold deres mobilnett på landsbasis. Dette mobilnettet er etter hvert tatt over av ICE, der vi viderefører vaktavtalen.

Siden 2011 har Site Service også driftet hele Nødnettet som benyttes av Brann, Politi og Helse. Her er kravet til oppetid ekstremt viktig, slik at man sikrer all kommunikasjon mellom blålysetatene. Vi gjennomfører retting av kritiske feil basert på korte tidsfrister, hvor som helst i Norge.

Vi utfører preventivt og korrektivt vedlikeholde for flere fiber operatører.

Site service tilbyr lagerplass og reservedelshåndtering i tillegg til vedlikehold og vakttjenesten.